جمعه سیاه
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

اگر می خواهی در دنیای برنامه نویسی گم نشوی، برای خودت کسی باشی و حرفی برای گفتن داشته باشی، این کتاب راه را به تو نشان خواهد داد

چطور برنامه نویسی را شروع کنیم