خرید کتاب

آموزش کاربردی SQL Server 2016 – با معرفی شش قابلیت ارزشمند

 یک فصل از کتاب را بخوانید آموزش کاربردی SQL Server 2016 – ب

راهنمای جامع VISUAL BASIC.NET 2010

راهنمای جامع VISUAL BASIC.NET 2010 موضوع: پدیدآورنده: نویسنده:مح
دانلود رایگان
فایل ویدئویی خاطرات نرم افزارهای 14 سال قبل استاد مدحج + پروژه عظیم کدهای سایت کد تجاری
دانلود رایگان
فایل صوتی راز کیفیت محصولات اپل با شی گرا
دانلود رایگان
مالکیت فکری نرم افزار در داخل تیم تولید و خارج از آن
دانلود رایگان
نگاه شی گرا با استفاده از مکانیزم طبیعی ذهن در تولید نرم افزار
دانلود رایگان
گزارش سازی با linqtosql و stimulsoft
در حال بروزرسانی سایت هستیم بابت اینکه جهت انجام تغییرات صبور هستید سپاسگزاریم
دانلود رایگان
مالکیت فکری نرم افزار در داخل تیم تولید و خارج از آن