سیستمی که با استفاده از آن می توانی با هر دانشی که داری در عرض ۲ ماه برنامه نویسی را یاد بگیری، پروژه تجاری بسازی و آن را بفروشی

سیستمی که با آن می توانی در زمان یادگیری برنامه نویسی اولین پروژه تجاری خودت را بنویسی و تا ۱۰ میلیون بفروشی