فرمول تست شده برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای و اجرای بزرگترین پروژه های دولتی و خصوصی بدون اینکه بخواهی سعی و خطای فراوانی کنی

راز اول

چرا با اینکه برنامه نویسی خیلی آسان است تا الان عموما فکر می کنند برنامه نویسی کار خیلی سخت و زمان گیری است

راز دوم

در کمتر از یک ساعت برنامه نویسی را با مفاهیم مورد نیازت یاد بگیری و از نوشتن پروژه ات لذت ببری

راز سوم

چطور پروژه های خوبی بگیری و از آنها به درآمد ایده آل خودت برسی