پسورد فایلهای آموزشی

برای برخی از دوستان این مشکل پیش آمده که پسورد فایلها را کجا نوشته ایم?

پسورد فایلها در بالای هر محصول در قسمت مشخصات محصول نوشته شده است.

 به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید:

pass

 

پسورد فایل : CodeTejari.com