پسورد فایلهای آموزشی

برای برخی از دوستان این مشکل پیش آمده که پسورد فایلها را کجا نوشته ایم?

پسورد فایلها در بالای هر محصول در قسمت مشخصات محصول نوشته شده است.

 به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید:

pass

 

پسورد فایل : CodeTejari.com

دانلود رایگان
فایل ویدئویی خاطرات نرم افزارهای 14 سال قبل استاد مدحج + پروژه عظیم کدهای سایت کد تجاری
دانلود رایگان
فایل صوتی راز کیفیت محصولات اپل با شی گرا
دانلود رایگان
مالکیت فکری نرم افزار در داخل تیم تولید و خارج از آن
دانلود رایگان
نگاه شی گرا با استفاده از مکانیزم طبیعی ذهن در تولید نرم افزار
دانلود رایگان
گزارش سازی با linqtosql و stimulsoft
در حال بروزرسانی سایت هستیم بابت اینکه جهت انجام تغییرات صبور هستید سپاسگزاریم
دانلود رایگان
مالکیت فکری نرم افزار در داخل تیم تولید و خارج از آن