ضحی شبر

شناخت هاید  منفی بافی درونی و روش مقابل با هاید منفی باف

شناخت هاید منفی بافی درونی و روش مقابل با هاید منفی باف

  در طول تلاشهای اولیه برای پرورش انضباط شخصی لازم است نگرشی مثبت داشته باشید حدس بزنید چطور؟ یکی از شگردهای مورد علاقه هاید برای خراب کردن انضباط شخصی برجسته کردن همه اتفاقات منفی زندگی…