ضحی شبر

حلقه OODA

حلقه OODA

آیا تا حالا بررسی کردید که چرا بعضی از کسب و کارها که در حال تقویت رقابت شان هستند؟ بارها و بارها مدرکی از یک استراتژی اندیشمندانه را خواهید دید چیزی که تمامی شرکت های…