ضحی شبر

آشنایی با Lookup در Execution Plan

آشنایی با Lookup در Execution Plan

در SQL Server این امکان برای شما فراهم شده تا نقشه راه برای اجرای کوئری های خود را ببینید. به عبارتی می توانید نقشه اجرایی که SQL Server برای اجرای کوئری شما از آن استفاده می کند را مشاهده کنید. به این نقشه Execution Plan گفته میشود. SQL Server برای اینکه بتواند یک کوئری را اجرا کند، نقشه های مختلفی ایجاد میکند (گاهی صدها یا هزاران نقشه)، از بین آنها کم هزینه ترین نقشه را برای اجرای کوئری انتخاب می کند. در این نقشه شما می توانید جزئیات هزینه های هر مسیر را مشاهده کنید. که با استفاده از آن می توانید مسیرهایی که باعث کندی اجرا شده و یا ممکن است بعدا سبب این کندی شوند را شناسایی و برای حل آنها اقدام کنید. در صورتی که بخواهید Execution Plan یک کوئری را پس از اجرای آن دستور ببینید روی Include Actual Execution Plan، و برای مشاهده پلن تخمینی کوئری پیش از اجرا روی Display Estimated Execution Plan از نوار ابزار کلیک کنید.

قسمت چهارم سمینار رازهای تولید نرم افزارهای تجاری موفق در ایران

موضوعاتی که در این جلسه به آنها خواهیم پرداخت: یک راهکارعلمی برای انتخاب فرد مناسب برای  برنامه نویسی ،مدیر، فروش و پشتبیانی در تیم های تولید نرم افزار ارائه خواهیم داد.   رودربایستی را بزاریم…

قسمت سوم سمینار رازهای تولید نرم افزارهای تجاری موفق در ایران

اکنون جلسه اول، جلسه دوم سمینار جنجالی رازهای تولید نرم افزارهای تجاری موفق در ایران برای شما ارسال شده است و دراین ایمیل شما می توانید جلسه سوم را دانلود کنید. این تیم بسیار خوشحال است…

قسمت دوم سمینار رازهای تولید نرم افزارهای تجاری موفق در ایران

فایل جلسه اول در این لینک موجود است و امروز فایل بسیار جنجالی جلسه دوم را می توانید دانلود نمائید. موضوعاتی که در این جلسه به آنها خواهیم پرداخت: در نگاه داخلی به تمامی محیط های…

تجربه کاربری در بکارگیری از Label ها در فرم های ورود اطلاعات

تجربه کاربری در بکارگیری از Label ها در فرم های ورود اطلاعات

بخشی از ترفندهای طراحی فرم های ورود اطلاعات حرفه ای ترین شرکتهای نرم افزاری جهان را بازگو خواهیم کرد. در صورت رعایت این موارد کاربران شما احساس می کنند نرم افزار شما تجاری و حرفه ای…