مطالب توسط ضحی شبر

چه راه هایی برای پروژه برنامه نویسی گرفتن وجود دارد؟

برای گرفتن تولید نرم افزار و پروژه برنامه نویسی چکار باید کرد ؟ چشاتو ببند و تصور کن که برنامه نویس هستی یا اینکه آماده برنامه نویس شدن! می نشینی توی خانه روی همان صندلی مبارکت پای کامپیوتر مثل یک ربات کار می کنی و کد میزنی… برنامه های مختلف می سازی از نرم افزار […]