اهمیت تست دیسک در تیم سازی

اگر شما هم دوست دارید جواب  این سوال هارا بدانید حتما این مقاله را مطالعه کنید

  1. ایا دوست دارید به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوید ؟
  2. ایا دوست دارید به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوید ؟
  3. ایا دوست دارید تفاوت های فردی خود را با دیگران بشناسید؟
  4. ایا دوست دارید بتوانند خود را با دیگران تطبیق دهید ؟

ادامه مطلب …