رازهایی که برنامه نویسان موفق و شرکت های تولید نرم افزار به شما نمی گویند.
آیا برنامه نویسی برای شما مشکل است؟
آیا تاکنون نتوانسته اید کدها و برنامه های خود را تجاری کنید؟
آیا وارد صنعت نرم افزار شدید و با مشکلات حقوقی و مدیریت تیم تولید و فروش در دراز مدت روبرو شدید؟

در یک دوره 4 جلسه ای به شما نشان میدهیم که چگونه در صنعت نرم افزار تجاری ایران می توانید پیروز شوید.


آموزش با چهار ویدئو رایگان در یک دوره ی ایمیلی به ترتیب برای شما ارسال می گردد.