سوال دارم

1 امتیاز
31 مشاهده
سلام من به لیست باکس اطلاعاتی را وارد می کنم و سپس اگر این اطلاعات یک ردیف از دیتاگریدویو را تشکی...
نمایش 1 نتیجه